O KONKURSIE i NAGRODACH

Wszystkich zarejestrowanych uczestników zapraszamy do udziału w KONKURSIE!

Udział w konkursie biorą Uczestnicy, którzy prześlą zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie zajęć
na podstawie min. 4 z 9 scenariuszy na adres e-mail: rodzinne.historie@czasdzieci.pl
w terminie do 9 czerwca 2024 r.

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 10 najciekawszych i najlepiej udokumentowanych pomysłów.

Zostaną one nagrodzone zestawami książkowymi!
Dzieci ze zwycięskich grup, biorące aktywny udział w programie, otrzymają gadżety literackie!

Konktakt: rodzinne.historie@czasdzieci.pl